Waarom vioolles?

Muzikale ontwikkeling
In de eerste plaats is vioolspelen natuurlijk héél erg leuk en iedereen kan het leren!
Door viool te leren spelen ontwikkel je je muzikaliteit, je muzikale gevoel, je gehoor en je gevoel voor ritme. Ook je houding en je fijne motoriek ontwikkel je.
Speciaal bij de viool leer je heel goed naar de zuiverheid te luisteren omdat je de toonhoogte zelf moet maken.

Emotionele ontwikkeling
Zoals we allemaal weten: muziek kan een gevoelige snaar bij je raken en wat is er mooier dan dat je dat zelf kan doen door een instrument te bespelen met zoveel emotionele lading. Je leert gevoelens en ervaringen muzikaal uit te drukken.

Sociale ontwikkeling
Omdat juist de viool een instrument is om samen met anderen muziek te maken leer je ook vele sociale vaardigheden. Je leert je af te stemmen op de ander maar je leert ook naar jezelf te luisteren en tegelijkertijd de anderen te horen. En wat ook belangrijk is: je leert jezelf te laten horen aan anderen. Hiermee ontwikkel je ook zelfvertrouwen.

Cognitieve ontwikkeling
Canadees onderzoek heeft laten zien dat kinderen die muzieklessen volgden (viool, piano of zang) na een jaar beter scoorden op een reeks van cognitieve taken zoals: taalbegrip, concentratie, leervermogen en IQ.