Verhaaluitvoering door basisschoolleerlingen

25 maart, 16.00 uur in ‘de Vuurvogel’ (Faunalaan 250, Driebergen) 
Vioolleerlingen in de leeftijd van de basisschool voeren het verhaal “De Koning en de Arme Violist” op. Er is een verteller die het verhaal vertelt en de kinderen maken hierbij muziek.